بازدید دبیر ستاد فناوری‌ها فرهنگی و نرم از خانه خلاق و نوآوری سرآمد


بازدید دبیر ستاد فناوری‌ها فرهنگی و نرم از خانه خلاق و نوآوری سرآمد

مسعود حسنلو دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم ضمن نشست و گفتگو با اعضای خانه خلاق و نوآوری سرآمد از فعالیت‌های این مجموعه بازدید کرد.

در این نشست آقایان دکتر شجاعی، رئیس هیئت مدیره شتاب‌دهنده نوآوری‌های آموزشی سرآمد، دکتر گلشن مدیر بخش رویدادها و منتور، دکتر عابدی، مدیر شتاب‌دهی، خانم دکتر منانی مدیر اجرایی خانه خلاق و نوآوری سرآمد و مهندس لواسانی مسئول خانه‌های خلاق و نوآوری حضور داشتند و پیرامون توانمندی‌های آموزشی و برنامه‌های انجام شده و در دست اجرای خانه خلاق و نوآوری سرآمد گفت و گو شد.سرآمد با رویکرد ترویج مفاهیم اکوسیستم کارآفرینی آموزشی و ارائه خدمات شتاب‌دهی به کسب ‌و کارهای نوپا در حوزه نوآوری‌های آموزشی فعالیت دارد.

این مجموعه پس از برگزاری موفق چند رویداد پیش‌شتابدهی، ارائه خدمات شتاب‌دهی از قبیل مربی‌گری حرفه‌ای، جذب سرمایه و فضای کار اشتراکی و اختصاصی را برای استارتاپ‌ها مهیا نموده است. هسته اصلی ایده‌های تیم‌های مستقر در این شتاب‌دهنده متمرکز بر حوزه‌های آموزش و یادگیری است. سرآمد با تکیه بر ظرفیت متخصصان مجرب و مشاوران کسب و کار خود توانسته است در مسیر موفقیت همراه تیم‌های تحت حمایت خود باشد.

دبیر ستاد توسعه فناوری های فرهنگی و نرم در این نشست برنامه های آتی ستاد در حمایت از حوزه آموزش و نقش اکوسیستم خانه‌های خلاق و نوآوری را به عنوان نهاد میانجی و قدرتمند در ساختار آموزشی کشور بیان کرد.