نقش خانه های خلاق و نوآوری در زیست بوم فناوری


نقش خانه های خلاق و نوآوری در زیست بوم فناوری

گفتگو با پرویز کرمی رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق: پیرو اسناد بالادستی و مصوبه هیئت دولت، در هر استان تا آخر سال حداقل ۵ خانه خلاق و نوآوری راه اندازی شود.