معرفی خانه خلاق و نوآوری ترمه


معرفی خانه خلاق و نوآوری ترمه

خانه خلاق و نوآوری ترمه با مشارکت و حمایت دانشگاه تهران و به عنوان بازوی اجرایی و توسعه‌دهنده در حوزه نوآوری و خلاقیت و با  حوزه مأموریتی نوآوری اجتماعی شکل گرفت. این خانه خلاق در بدو تأسیس، دو وظیفه اصلی توسعه نوآوری در حوزه صنایع خلاق و فناوری‌های نرم و همچنین زیست‌بوم سازی و ایجاد بازیگران کلیدی در این حوزه با تمرکز بر نقش تسهیلگری دانشگاه تهران را برعهده گرفت.

فعالیت خانه خلاق و نوآوری ترمه به چه صورت است؟

خانه خلاق و نوآوری ترمه، در حوزه زیست بوم سازی با توجه به اصل فرصت‌سازی نهادی فعالیت می‌کند. این اصل بیان می‌کند که از طریق اجماع نهادهای کسب وکاری، نهادهای متولی دولتی و حاکمیتی و همچنین کنشگران خالق ارزش، چه فرصت‌هایی برای تأسیس و توسعه کسب وکار ایجاد می‌شود؛ لذا این خانه خلاق و نوآوری، فرصت‌های حاصل را شکل‌دهی کرده و آن‌ها را شتاب‌دهی می‌نماید. از طرفی دیگر، تربیت کنشگران فضای نوآوری و شبکه‌سازی فی‌مابین در بین این اهالی این حوزه از طریق برگزاری رویدادهای نوآوری همچون بوت‌کمپ‌ها، رویدادهای سرمایه‌گذاری، احصای نیاز و چالش و در نهایت حل مسئله، از دیگر فعالیت‌های خانه خلاق و نوآوری ترمه می‌باشد.   

آیا در حوزه‌ی تخصصی فعالیت می‌کنید؟

خانه خلاق و نوآوری ترمه با حوزه مأموریتی نوآوری مبتنی بر فرصت در چارچوب نوآوری اجتماعی، می‌کوشد تا نهادها و سازمان‌ها را به کنشگران حوزه نوآوری از طریق تعریف کارویژه‌هایی هدفمند متصل نماید. از این رو ترمه: •    یک نهاد تخصصی در حوزه نوآوری به‌صورت عام و حوزه نوآوری در صنایع خلاق و فناوری‌های نرم به‌صورت اختصاصی است. •    نهادی اکوسیستم‌ساز است که می‌کوشد از طریق فضاسازی نهادی در بدنه دانشگاه تهران، به‌عنوان یک کنشگر فرصت‌ساز در فضای نوآوری شناخته شود. •    یک نهاد تسهیلگر نوآوری است که می‌کوشد تا فرصت‌های به‌دست‌آمده را به کنشگران دارای ظرفیت متصل نماید. •   یک بستر تحقیق و توسعه در حوزه نوآوری به‌خصوص نوآوری اجتماعی است که می‌کوشد بازیگران اختصاصی حوزه نوآوری را در برنامه‌هایی هدفمند متصل سازد.

ظرفیت خانه خلاق و نوآوری ترمه چقدر است و چه میزان از آن در حال استفاده است؟

این خانه خلاق و نوآوری در همکاری راهبردی با دانشگاه تهران فعالیت می‌کند؛ لذا ظرفیت مکانی و زیرساختی خوبی در حوزه پذیرش تیم و ارائه خدمات در حوزه نوآوری را داراست. بصورت کلی ما در خانه خلاق و نوآوری ترمه، توانایی پذیرش 6 تیم در ستاد و 6 تیم در سایر دفاتر را داریم.   

نحوه‌ی پذیرش در خانه خلاق و نوآوری ترمه به چه صورت انجام می‌شود؟

خانه خلاق و نوآوری ترمه در رویدادهای متنوعی به عنوان برگزار کننده یا حامی مشارکت میکند و از این طریق به پذیرش تیم اقدام می‌ورزد. علاوه بر این موضوع، به‌صورت اینترنتی و از طریق وب‌سایت خانه خلاق و نوآوری ترمه به آدرس: www.termeh-house.ir نیز امکان پذیرش تیم در دسترس مخاطبان قرار دارد.   

بزرگ‌ترین چالشی که تجربه کرده‌اید چه بوده است؟

فقدان وجود خرده زیست بوم‌های بلوغ‌یافته در حوزه صنایع خلاق و نوآوری اجتماعی و همچنین فقدان توسعه زیست بوم نوآوری اجتماعی در کشور در کنار فقدان وجود برنامه راهبردی برای توسعه زیست بوم نوآوری در حوزه صنایع خلاق و فناوری‌های نرم به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی خانه خلاق و نوآوری ترمه قلمداد می‌شوند. از طرفی دیگر، زیرساخت های قانونی و سرمایه اجتماعی کشور در حوزه صنایع خلاق و نوآوری اجتماعی هنوز متبلور نشده است و در این حوزه با ضعف‌های زیادی مواجه می‌باشیم. 

خانه خلاق و نوآوری ترمه چه امکان و تجهیزاتی را فراهم کرده است؟

بزرگ‌ترین دارایی خانه خلاق و نوآوری ترمه، شبکه متخصصین و دانش انباشته این خانه خلاق و نوآوری در حوزه زیست‌بوم نوآوری و اجتماعی است که امکان تأسیس و توسعه کسب وکار را برای مخاطبان تسهیل می‌بخشد. تجهیزاتی نظیر فضای کاری، اینترنت، شبکه‌سازی با فعالان زیست‌بوم، سرمایه اولیه، دارائی‌های نامشهود نظیر دانش، تخصص و همچنین آموزش از دیگر امکاناتی است که خانه خلاق و نوآوری ترمه ارائه می‌دهد.

برنامه‌های توسعه‌ای شما برای آینده چیست؟

خانه خلاق و نوآوری ترمه قصد دارد تا کنشگران تخصصی در حوزه نوآوری اجتماعی را تربیت‌کرده و آنان را برای توسعه زیست‌بوم در قالب سفیران به کار گیرد. همچنین، توسعه بازیگران کلیدی در حوزه نوآوری اجتماعی در قالب هسته‌های نوآور درونی و ارتباط با بازیگران کلیدی کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری و ایفای نقش مؤثر در زیست‌بوم نوآوری از جمله برنامه‌های توسعه این خانه خلاق و نوآوری محسوب می‌شود. به بیان دیگر، خانه خلاق و نوآوری ترمه در برخی حوزه‌ها به ساختارسازی و در برخی دیگر از حوزه‌ها به ایجاد جامعه کنشگران و همچنین زیرساخت‌سازی برنامه‌ای برای توسعه اکوسیستم نوآوری صنایع خلاق و نوآوری اجتماعی می‌پردازد. همچنین، این خانه خلاق و نوآوری، ایجاد فرصت مبتنی بر نیاز و همچنین بازارسازی را به‌عنوان ماهیتی می‌داند که توسعه آن برای این زیست‌بوم حیاتی است؛ لذا ایجاد ارکسترای نهادی و فردی در راستای توسعه مشارکت مابین ارکان زیست‌بوم نوآوری، زیست بوم نوآوری صنایع خلاق و همچنین زیست‌بوم اجتماعی به‌عنوان یک ضرورت غیر قابل چشم‌پوشی تلقی می‌گردد. از طرفی دیگر خانه خلاق و نوآوری ترمه قصد دارد تا در این راستا به‌عنوان یک محرک توسعه زیست‌بوم عمل نماید.

پیشنهاد شما برای حمایت از شرکت‌های خلاق و خانه‌های خلاق و نوآوری چیست؟

به‌صورت کلی، تعالی زیست‌بوم در حوزه بازیگران خرد و کلان و اصلاح مدل‌های همکاری نهادی و توسعه سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم نوآوری صنایع خلاق و اجتماعی را به‌عنوان کلان برنامه این حوزه می‌دانیم. در این بخش، پیشنهادات زیر نیز به حضور تقدیم می شوند. •    ایجاد مدل دقیق و هدفمند برای توسعه خانه‌های خلاق و نوآوری مبتنی بر ظرفیت‌های بالادستی و همچنین مدل‌های توسعه منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری مبتنی بر تأثیر •    ایجاد شبکه‌های خالق ارزش مالی و غیرمالی برای خانه‌های خلاق و شرکت‌های شرکت‌های خلاق •    ایجاد برنامه مبتنی بر خروجی و شاخص‌های اندازه‌گیری دقیق برای تأمین سرمایه بذری و توسعه‌ای در حوزه صنایع خلاق •    ایجاد مدل صحیح تعریف نیاز و حل مسئله در بخش‌های حاکمیتی و خصوصی توسط ظرفیت‌های خانه‌های خلاق و نوآوری و شرکت‌های خلاق •    توسعه بازیگران کلیدی و ضروری در راستای ایجاد زیست‌بوم نوآوری‌های نرم •    ایجاد ارتباط صحیح و درگاه‌های تعاملی دقیق مابین شرکت‌های خلاق و نهادهای مختلف •    تأمین محتوا و ترویج در حوزه صنایع خلاق و فناوری‌های نرم •    ایجاد مدل‌های داده‌محور و نظام صحیح تصمیم‌سازی در سیاست‌گذاری‌های فناوری در حوزه صنایع خلاق و فناوری‌های نرم

راه های ارتباطی :

سایت: www.termeh-house.ir
اینستاگرام : termehhouse                                                                                        

آدرس :  تقاطع خیابان وصال و بلوار کشاورز، کوچه دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، ساختمان موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه 4 واحد 7