فراخوان جذب مجری خانه خلاق و نوآوری در ازبکستان


فراخوان جذب مجری خانه خلاق و نوآوری در ازبکستان

ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق با همکاری مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری در نظر دارند با مشارکت دولت ازبکستان، نسبت به ایجاد خانه خلاق و نوآوری در شهر سمرقند، اقدام نماید.

بدینوسیله از خانه های خلاق و نوآوری علاقمند به همکاری در "اداره خانه خلاق و نوآوری ازبکستان" دعوت می گردد، پیشنهاد اجرایی خود را به همراه رزومه خود و تیم اجرایی منتخب، تا تاریخ 01/06/1401 از طریق ایمیل ircreative.call@gmail.com  ارسال نمایند.

برخی از شرایط همکاری به قرار زیر است:

 • محل اجرای طرح، تناسب سازی و تجهیز توسط طرف ازبکستان و معاونت علمی آماده می‌گردد.
 • تعیین و اجرای مدل درآمدی منطقی بر عهده مجری است.
 • تامین و هزینه نیروی اجرایی بر عهده مجری است.
 • تامین نیروی خدماتی به مدت یک سال بر عهده طرف ازبکستان است.
 • اداره و اجرای کلیه فرایندهای خانه خلاق و نوآوری بر عهده مجری است.
 • نظارت بر اجرای طرح بر عهده معاونت علمی است.
 • مجری می‌تواند برای تامین کادر اجرایی، از نیروهای بومی نیز استفاده نماید. لیکن مسئولیت کیفیت عملکردی وی بر عهده مجری است.

مدارک مورد نیاز برای بررسی درخواست:

 1. رزومه شخصیت حقوقی به همراه اطلاعات ثبتی
 2. رزومه افراد کلیدی
 3. روش اجرایی پیشنهادی
 4. مدل درآمدی
 5. نامه رسمی درخواست همکاری