دومین نشست بانوان کارآفرین استان کردستان با همکاری خانه خلاق و نوآوری آفتاب برگزار شد


دومین نشست بانوان کارآفرین استان کردستان با همکاری خانه خلاق و نوآوری آفتاب برگزار شد

دومین نشست بانوان کارآفرین با هدف شناسایی بانوان کارآفرین و افراد دارای ایده های برتر با حضور جمعی از بانوان و مددجویان موفق و ایده پرداز در محل سالن اجتماعات شهید سلیمانی بهزیستی شهرسنان سنندج و با همکاری خانه خلاق و نوآوری آفتاب برگزار گردید.