انتقال_تجربه

اولین نشست انتقال تجربه خانه‌های خلاق و نوآوری با حضور یحیی نوریان

۳۰

مهر ۱۴۰۲

اولین نشست انتقال تجربه خانه‌های خلاق و نوآوری با حضور یحیی نوریان

یحیی نوریان از هم‌بنیان‌گذاران فب‌لب از تجربه‌ی تیم فب‌لب در این سال‌ها می‌گوید.

ادامه مطلب