ایلام

بازدید معاون توسعه زیست بوم دانش بنیان بنیاد برکت از خانه خلاق و نوآوری ژیان ایلام

۱۲

دی ۱۴۰۲

بازدید معاون توسعه زیست بوم دانش بنیان بنیاد برکت از خانه خلاق و نوآوری ژیان ایلام

دکتر مهدی ایثاری نیا معاون توسعه زیست بوم دانش بنیان بنیاد برکت از خانه خلاق و نوآوری ژیان ایلام بازدید کرد.

ادامه مطلب