ترمه

معرفی خانه خلاق و نوآوری ترمه

۲

بهمن ۱۴۰۱

معرفی خانه خلاق و نوآوری ترمه

خانه خلاق و نوآوری ترمه با مشارکت و حمایت دانشگاه تهران و به عنوان بازوی اجرایی و توسعه‌دهنده در حوزه نوآوری و خلاقیت و با  حوزه مأموریتی نوآوری اجتماعی شکل گرفت. این خانه خلاق در بدو تأسیس، دو وظیفه اصلی توسعه نوآوری در حوزه صنایع خلاق و فناوری‌های نرم و همچنین زیست‌بوم سازی و ایجاد بازیگران کلیدی در این حوزه با تمرکز بر نقش تسهیلگری دانشگاه تهران را برعهده گرفت.

ادامه مطلب