تهران

حمایت خانه خلاق و نوآوری «ب» از کسب‌وکارهای آسیب دیده در حوزه صنایع‌دستی

۱۳

دی ۱۴۰۱

حمایت خانه خلاق و نوآوری «ب» از کسب‌وکارهای آسیب دیده در حوزه صنایع‌دستی

خانه خلاق و نوآوری «ب» از کسب‌وکارهای حوزه صنایع‌دستی که به دلیل محدودیت‌های اخیر در فضای مجازی آسیب دیده‌اند حمایت می‌کند.

ادامه مطلب