توکیو

سوزن دوزی زنان سیستان و بلوچستان در نمایشگاه توکیو

۳

مهر ۱۴۰۱

سوزن دوزی زنان سیستان و بلوچستان در نمایشگاه توکیو

مدیر خانه خلاق و نوآوری هاتف در هنر سوزن دوزی زنان روستاهای سیستان و بلوچستان را به توکیو رساند.

ادامه مطلب