خبر

نقش خانه های خلاق و نوآوری در زیست بوم فناوری

۱۴

شهریور ۱۴۰۱

نقش خانه های خلاق و نوآوری در زیست بوم فناوری

پرویز کرمی رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق در گفتگو با شبکه خبر: پیرو اسناد بالادستی و مصوبه هیئت دولت، در هر استان تا آخر سال حداقل ۵خانه خلاق و نوآوری راه اندازی شود.

ادامه مطلب