خلاق

محیط کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق بهبود می‌یابد

۱۳

شهریور ۱۴۰۱

محیط کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق بهبود می‌یابد

هدف اصلی اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اتصال دانش‌بنیان‌ها به اقتصاد کلان کشوراست. این قانون 20 ماده و 10 تبصره دارد که زمینه‎ساز تحقق شعار تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین است و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق را که امروز به عضوی جدی و مهم در اقتصاد کشور بدل شده‌اند را در توسعه کسب‌وکار یاری می‌کند.

ادامه مطلب