زیست_فناوری

سومین رویداد زیست فناوری جهش به همت خانه خلاق و نوآوری صدرامهر برگزار شد

۱۱

بهمن ۱۴۰۲

سومین رویداد زیست فناوری جهش به همت خانه خلاق و نوآوری صدرامهر برگزار شد

سومین رویداد زیست فناوری دانش آموزی شهر تهران، البرز و شهرستان های استان تهران روز سه شنبه 10 بهمن ماه با حضور 150 دانش آموز خانه به همت خلاق و نوآوری صدرامهر و با حمایت ستاد توسعه فناوری های فرهنگی و نرم و آموزش و پرورش برگزار گردید.

ادامه مطلب