سرآمد

بازدید دبیر ستاد فناوری‌ها فرهنگی و نرم از خانه خلاق و نوآوری سرآمد

۱

مرداد ۱۴۰۲

بازدید دبیر ستاد فناوری‌ها فرهنگی و نرم از خانه خلاق و نوآوری سرآمد

مهندس حسنلو دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم ضمن نشست و گفتگو با اعضای خانه خلاق و نوآوری سرآمد از فعالیت‌های این مجموعه بازدید کرد.

ادامه مطلب