سینما

کرمی: خانه‌های خلاق و نوآوری می‌توانند یاریگر روزآمدی سینمای ایران شوند

۱۹

شهریور ۱۴۰۱

کرمی: خانه‌های خلاق و نوآوری می‌توانند یاریگر روزآمدی سینمای ایران شوند

آیین اختتامیه رویداد جلوه‌های بصری سینمای ایران برگزار شد و در آن به اهمیت شکل گیری بازار پردازی و بهره گیری از فناوری و نوآوری در حوزه سینما اشاره شد.

ادامه مطلب