شبکه_آموزش

تفاهم‌نامه همکاری میان خانه خلاق و نوآوری صدف و شبکه آموزش سیما

۳

دی ۱۴۰۱

تفاهم‌نامه همکاری میان خانه خلاق و نوآوری صدف و شبکه آموزش سیما

تهیه، تولید و پخش برنامه‌های فاخر آموزشی به صورت مشترک، همکاری در راستای توانمندسازی معلمان و دانش آموزان کشور، بهره‌گیری از توانمندی‌های پژوهشی و زیرساختی شرکت صنایع آموزشی در برنامه‌های شبکه آموزش، حمایت از صنایع خلاق و شرکت‌های دانش بنیان با موضوعیت آموزش و رسانه در بستر خانه خلاق و نوآوری صدف را می‌‌توان از جمله مفاد مهم این تفاهم نامه دانست.

ادامه مطلب