شرکت_های-خلاق

هم‌افزایی شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان در حوزه صنایع فرهنگی و گردشگری: کرمی: جهاد دانشگاهی یک‌ خانه خلاق و نوآوری است

۱۵

تیر ۱۴۰۱

هم‌افزایی شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان در حوزه صنایع فرهنگی و گردشگری: کرمی: جهاد دانشگاهی یک‌ خانه خلاق و نوآوری است

پرویز کرمی رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و صنایع خلاق در این رویداد، جهاد دانشگاهی را یک خانه خلاق و نوآوری خواند و گفت: جهاد دانشگاهی یک مرکز نوآوری بوده و بهتر است در اینجا به دنبال نوآوری باشید؛ نوآوری نعمت الهی است که خداوند در انسان به ودیعه گذاشته و تمام شدنی نیست.

ادامه مطلب