صندوق_نوآوری_و_شکوفایی

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی از دستاوردهای کارخانه نوآوری آمپر بازدید کرد

۲۵

مرداد ۱۴۰۲

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی از دستاوردهای کارخانه نوآوری آمپر بازدید کرد

محمدصادق خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به همراه سیاوش ملکی‌فر معاون توسعه و مدیران رشد این صندوق، از کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر بازدید کرد.

ادامه مطلب