علوم_انسانی

دیدار رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با دبیر ستاد توسعه فناوری‏ های فرهنگی و نرم

۲۳

آبان ۱۴۰۲

دیدار رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با دبیر ستاد توسعه فناوری‏ های فرهنگی و نرم

رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با دبیر ستاد توسعه فناوری های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری دیدار کرد. در ابتدای این دیدار، دکتر موسی نجفی، ضمن خیر مقدم به مهندس مسعود حسنلو، با تشریح نقش فرهنگ در جهان معاصر، از اهمیت و ضرورت استفاده از علوم انسانی برای حفظ فرهنگ و تمدن ایرانی سخن گفت. وی با نگاهی به انیمیشن های ساخته شده در ایران، ساخت انیمیشنی با استفاده از شخصیت های ملی را یکی از اولویت ها در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به مخاطب کودک و نوجوان دانست.

ادامه مطلب