فراخوان

فراخوان تعیین نام رویداد ملی صنایع خلاق

۵

مهر ۱۴۰۲

فراخوان تعیین نام رویداد ملی صنایع خلاق

ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در نظر دارد بمنظور تقویت زیست‌بوم صنایع فرهنگی و نرم، هم‌افزایی و شبکه‌سازی "رویداد ملی صنایع خلاق" را همزمان با نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس در اردیبهشت ماه 1403 برگزار نماید.

ادامه مطلب
خانه خلاق و نوآوری اشراق برگزار می کند| رویداد ملی سقاخونه

۱۳

دی ۱۴۰۱

خانه خلاق و نوآوری اشراق برگزار می کند| رویداد ملی سقاخونه

با حمایت خانه خلاق و نوآوری اشراق و شهرداری زیارت؜‌شهرهایِ ایران، فرصتی ایجاد کردند تا هرکس ایده؜‌ی نوآورانه‌؜ای در حوزه زیارت دارد، برای تجاری‌سازیِ ایده‌؜ی خودش وارد این رویداد شده و ضمن دریافت جایزه، از فرصت و حمایت‌؜های ملّی و استانی برای تولید و عرضه؜‌ی محصول و خدمت خلاقانه؜‌ا؜ش بهره بگیرید.

ادامه مطلب