فضای_اشتراکی

مرکز نوآوری اکباتان

۲۸

آبان ۱۴۰۲

مرکز نوآوری اکباتان

فضای کار اشتراکی مرکز نوآوری اکباتان

ادامه مطلب
جلسه‌ی تبادل‌نظر و هم افزایی خانه های خلاق و نوآوری با حضور دبیر انجمن فضاهای کار اشتراکی برگزار شد

۱۳

مهر ۱۴۰۲

جلسه‌ی تبادل‌نظر و هم افزایی خانه های خلاق و نوآوری با حضور دبیر انجمن فضاهای کار اشتراکی برگزار شد

جلسه‌ی تبادل‌نظر و هم افزایی خانه های خلاق و نوآوری با حضور دبیر انجمن فضاهای کار اشتراکی و جمعی از مدیران و نمایندگان خانه های خلاق و نوآوری برگزار شد.
در این جلسه دبیر انجمن فضاهای کار اشتراکی به بیان هدف تشکیل این انجمن و فعالیت های انجام شده و در حال اقدام پرداخت و مدیران و نمایندگان خانه های خلاق و نوآوری به بیان نظرات و دیدگاه های خود را عنوان کردند.

ادامه مطلب
امکان عضویت خانه‌های‌خلاق و نوآوری ایران در انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران

۳

تیر ۱۴۰۲

امکان عضویت خانه‌های‌خلاق و نوآوری ایران در انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران

به موجب توافق انجام شده بین دبیرخانه واحدهای خلاق و انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران، امکان عضویت خانه های خلاق و نوآوری ایران در این انجمن فراهم شد.امید است با این اقدام، گام موثری در راستای هم افزایی فعالین زیست بوم نوآوری کشور و رفع محدودیت‌های آنان برداشه شود.

ادامه مطلب