فیلترینگ

بررسی اثرات فیلترینگ و اختلالات اینترنت بر کسب‌وکارهای صنایع خلاق و اقتصاد دیجیتال

۲۴

آذر ۱۴۰۱

بررسی اثرات فیلترینگ و اختلالات اینترنت بر کسب‌وکارهای صنایع خلاق و اقتصاد دیجیتال

اثراتی که فیلترینگ فضای مجازی به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب، پلتفرم‌های مرتبط با مکان‌یابی، ترجمه و اختلالات اینترنت بر کسب‌وکارها و زیست‌بوم صنایع خلاق و نوآور در کشور می‌گذارد تاکنون توسط مراجع و منابع مختلفی بررسی و گزارش‌های مختلفی در این خصوص منتشر شده است. بیشتر این گزارش‌ها عمدتاً به تأثیر فیلترینگ و اختلالات بر دو پارامتر اصلی اشتغال و گردش مالی تأکید داشته‌اند.

ادامه مطلب