قزوین

خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه افتتاح شد؛ ستاری: استعدادهای بومی را خانه‌های خلاق و نوآوری شکوفا می‌کند

۵

شهریور ۱۴۰۱

خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه افتتاح شد؛ ستاری: استعدادهای بومی را خانه‌های خلاق و نوآوری شکوفا می‌کند

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری در مراسم گشایش خانه خلاق و نوآوری کاروانسرا و سرای سعدالسلطنه قزوین، با اشاره به نقش آفرینی خانه‌های خلاق و نوآوری در شکوفا کردن ظرفیت‌های نهفته استان‌ها در حوزه علوم انسانی، صنایع فرهنگی و فناوری‌های نرم، عنوان کرد: شرکت‌های خلاق و خانه‌های خلاق و نوآوری، مفاهیم جدیدی هستند که شکل تازه و نوآورانه‌ای از ارزش افزوده و اشتغال را به ارمغان می آورند.

ادامه مطلب