مجید_قناد

تماشاخانه ظفرِ خانه خلاق و نوآوری سپندار، شورای هنری خود را شناخت

۲۳

فروردین ۱۴۰۲

تماشاخانه ظفرِ خانه خلاق و نوآوری سپندار، شورای هنری خود را شناخت

خانه خلاق و نوآوری سپندار که به‌عنوان نخستین خانه خلاق و نوآوری کشور در حوزه هنرهای نمایشی فعالیت می‌کند، با هدف گسترش تولیدات حرفه‌ای از طریق استقرار گروه های مجرب و تولید آثاری مبتنی بر فرهنگ ایرانی، شورای هنری تماشاخانه ظفر را از بین چهره‌های برجسته هنرهای نمایشی کشور معرفی کرد. لذا طی احکام جداگانه‌ای که به امضای دکتر محمد نجاری، مدیرعامل هلدینگ سپندار و رئیس تماشاخانه ظفر رسید، اعضای شورای هنری تماشاخانه ظفر منصوب شدند

ادامه مطلب