مسعود_حسنلو

بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری‌ها فرهنگی و نرم از خانه خلاق و نوآوری صدرامهر

۲۶

شهریور ۱۴۰۲

بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری‌ها فرهنگی و نرم از خانه خلاق و نوآوری صدرامهر

مهندس مسعود حسنلو دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم به همراه مهندس حسینی لواسانی مسئول خانه‌های خلاق و نوآوری ضمن نشست و گفتگو با اعضای خانه خلاق و نوآوری صدارمهر از فعالیت‌های این مجموعه بازدید کردند.
در این دیدار خانم دکتر سمیه علمافر مدیر خلاق و نوآوری صدرامهر به معرفی تیم ها و فعالیت های خانه خلاق و نوآوری صدرامهر پرداختند.

 

ادامه مطلب
بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم از خانه خلاق و نوآوری سپندار

۲۹

مرداد ۱۴۰۲

بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم از خانه خلاق و نوآوری سپندار

مسعود حسنلو، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ، به اتفاق سید محمدرضا حسینی‌لواسانی، مسؤل خانه های خلاق و نوآوری، از فعالیت های خانه خلاق و نوآوری سپندار بازدید کردند.

ادامه مطلب
یادداشت دبیرستاد | روایتی از کارکردهای کشف نشده اکوسیستم خلاق

۸

مرداد ۱۴۰۲

یادداشت دبیرستاد | روایتی از کارکردهای کشف نشده اکوسیستم خلاق

اکوسیستم  خلاق از حیث ماهیت و کارکرد تفاوت هایی با اکوسیستم عام شکل گرفته در حوزه نوآوری و فناوری دارد. قبول یا تأیید این فرضیه می‌تواند مسیرهای متفاوتی از حیث سیاست‌گذاری و رویه‌های حمایتی و همراهی ستاد و معاونت علمی با این اکوسیستم ترسیم کند.
این اکوسیستم دو عنصر مهم دارد؛ خانه‌های خلاق و نوآوری و شرکت های خلاق. بر خلاف تصور بسیاری از فعالان که تبیین مفهوم خانه خلاق را دچار ابهام می دانند، به نظر می‌رسد در نسبت تعریف بسیط حوزه صنایع خلاق و شرکت‌های خلاق، ما در تعریف خانه‌های خلاق و نوآوری با ابهام کم‌تری روبرو هستیم.

 

ادامه مطلب
خانه‌های خلاق و نوآوری دستیاران ستاد فناوری‌های فرهنگی و نرم

۱

مرداد ۱۴۰۲

خانه‌های خلاق و نوآوری دستیاران ستاد فناوری‌های فرهنگی و نرم

مسعود حسنلو، دبیر ستاد فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در نشست مشترک با پرویز کرمی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کارخانه نوآوری و صنایع خلاق، آمپر از اهمیت توجه به نقش راهبردی خانه‌های خلاق‌ و نوآوری و صنایع خلاق به خصوص برای شرکت‌های دانش‌بنیان گفت. صنایع خلاق و فناوری‌های نرم با قابلیت تولید هزار میلیارد دلار ارزش اقتصادی و ایجاد حدود سی میلیون شغل در دنیا، روز به روز بیشتر مورد توجه کشورهای در حال توسعه مانند ایران قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب
بازدید دبیر ستاد فناوری‌ها فرهنگی و نرم از خانه خلاق و نوآوری سرآمد

۱

مرداد ۱۴۰۲

بازدید دبیر ستاد فناوری‌ها فرهنگی و نرم از خانه خلاق و نوآوری سرآمد

مهندس حسنلو دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم ضمن نشست و گفتگو با اعضای خانه خلاق و نوآوری سرآمد از فعالیت‌های این مجموعه بازدید کرد.

ادامه مطلب