معاونت_علمی

حمایت از ایده‌های خلاق و نوآور در حوزه صنایع دستی

۱۶

خرداد ۱۴۰۲

حمایت از ایده‌های خلاق و نوآور در حوزه صنایع دستی

ستاد فناوری‌های نرم و صنایع خلاق معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با حمایت از ایده‌ها و خلاقیت‌ها؛ به توسعه صنایع دستی کمک می‌کند.

ادامه مطلب
دورهمی مدیران خانه های خلاق و نوآوری ایران برگزار می شود

۶

اردیبهشت ۱۴۰۲

دورهمی مدیران خانه های خلاق و نوآوری ایران برگزار می شود

ستاد توسعه فناوری فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری دورهمی مدیران خانه‌های خلاق و نوآوری ایران را برگزار می کند.

ادامه مطلب