موسیتو

خانه خلاق و نوآوری موسیتو برگزار می کند: چهارمین دوره مسابقات ملی موسیتوکاپ

۱۲

بهمن ۱۴۰۱

خانه خلاق و نوآوری موسیتو برگزار می کند: چهارمین دوره مسابقات ملی موسیتوکاپ

خانه خلاق و نوآوری موسیتو با حمایت ستاد توسعه فناوری های فرهنگی و نرم برگزار می کند:
چهارمین دوره مسابقات ملی موسیتوکاپ ۲۰۲۳ بارویکردکاهش آلایندگی های زیست محیطی

ادامه مطلب