نیتک

رویدادهای تخصصی مدرسه سینمایی آکادمی خانه خلاق و نوآوری نیتک

۱۶

بهمن ۱۴۰۱

رویدادهای تخصصی مدرسه سینمایی آکادمی خانه خلاق و نوآوری نیتک

اولیت دوره از سلسله رویدادهای تخصصی مدرسه سینمایی آکادمی خانه خلاق و نوآوری نیتک با هدف جذب علاقه مندان به مسیر «آموزش مهارتی برای خوداشتغالی» ذیل چرخه شتابدهنده مهارتی اجرا می شود.

ادامه مطلب