کارآفرینی

دوره کارآموزی با رویکرد کارآفرینی استارتاپی | خانه خلاق و نوآوری ذوق

۸

آبان ۱۴۰۲

دوره کارآموزی با رویکرد کارآفرینی استارتاپی | خانه خلاق و نوآوری ذوق

برای اولین بار دوره کارآموزی دانش آموزان هنرستان در رشته های گرافیک، معماری داخلی، حسابداری و کامپیوتر با آموزش مفاهیم کارآفرینی همراه شد. 117 دانش آموز در این دوره به صورت رایگان شرکت نمودند.

ادامه مطلب