کارن_کراد

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق و شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

۲۲

شهریور ۱۴۰۲

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق و شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

نشستی میان صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق و گروه پیشگامان کارآفرینی کارن برگزار شد؛ در این نشست تفاهم‌نامه‌ای به منظور توسعه و ترویج سرمایه‌گذاری مردمی در زمینه صنایع خلاق و فرهنگی امضا شد.

ادامه مطلب