کتاب

انتشار نمایشنامه ستاره سهیل | خانه خلاق و نوآوری سپندار

۲۴

تیر ۱۴۰۲

انتشار نمایشنامه ستاره سهیل | خانه خلاق و نوآوری سپندار

نمایشنامه ستاره سهیل، نوشته دکتر محمد عارف، مدیر گروه بیشاپور، از تیم‌ های مستقر در خانه خلاق و نوآوری سپندار،  توسط نشر آواهیا منتشر شد.
نمایشنامه تک‌پرده‌ای ستاره سهیل، دارای سه شخصیت نمایشی با نام های زهره، جمشید و افسری عراقی است و برای شصت دقیقه اجرا در هر فضایی نگاشته شده است.

ادامه مطلب