کرونا

نظرات کشورهای مختلف در استفاده از طب سنتی و داروهای گیاهی در درمان کرونا

۱۲

مرداد ۱۴۰۲

نظرات کشورهای مختلف در استفاده از طب سنتی و داروهای گیاهی در درمان کرونا

بیماری کرونا (کووید-19) که در سال 2019 به سرعت در جهان به یک همه‌گیری (پاندمی) تبدیل شد، باعث پنومونی حاد تنفسی می‌گردید و به سرعت جهت پیشگیری و درمان مؤثر، به دغدغه اصلی جامعه بهداشت جهانی تبدیل شد. در طی تاریخ بشر از طب سنتی  (TM) و داروهای گیاهی (HM) برای درمان و مهار اپیدمی‌های متعددی بهره برده است لذا برای مبارزه با کرونا نیز امید می‌رفت که درمان با طب سنتی و داروهای گیاهی در برخی مناطق مفید واقع شود. چین، هند و کره جنوبی تاریخچه‌ای کهن در استفاده از داروهای گیاهی دارند و لذا دولت‌هایشان، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های حمایتی را برای استفاده از طب سنتی و داروهای گیاهی در درمان کرونا صادر کردند. در مقابل کشورهای دیگر از جمله آمریکای شمالی و اروپا در این مورد سکوت پیشه کردن مگر در مواردی که آسیب‌های احتمالی به‌سلامتی وجود داشت.

ادامه مطلب