مقالات

یادداشت دبیر ستاد | سیاست گذاری کلان صنایع خلاق

زیست بوم صنایع خلاق متأخر از جریان اصلی زیست بوم نوآوری و فناوری در کشور شکل گرفته است. این فاصله چند ساله به چند دلیل ایجاد شده است که مهم‌ترین آن ها نگاه کلان کشور به مسئله صنایع فرهنگی بوده است. در دهه های گذشته زیر ساخت های حوزه صنایع خلاق و فرهنگی در کشور به خاطر نوع نگاه حمایتی و غیر صنعتی متولی اصلی حوزه فرهنگ، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد به درستی شکل نگرفته است.

جایگاه صنایع خلاق و تجربه خانه‌های خلاق و نوآوری در دنیا

خلاقیت و فرهنگ به‌عنوان پشتیبان و زیرساخت گفتگو و تفاهم بین مردم، به‌عنوان توانمندسازی مردم برای به دست گرفتن مالکیت توسعه خود و به عنوان مبنایی برای نوآوری که می‌تواند باعث رشد فراگیر و پایدار شود، شناخته می‌شوند. تلاش‌های دولت‌ها، جامعه مدنی، بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی در بعد جدید، اهمیت اقتصاد خلاق را به‌عنوان بخشی از توسعه و رشد جهانی برجسته می‌کند.

پایداری؛ حلقه مفقوده توسعه در ایران و جهان

پس از تصویب توافقنامه پاریس در دسامبر 2015 و امضای آن توسط 175 کشور عضو، فشار بر شرکت‌ها، شهرها و دولت‌ها جهت پاسخ به تهدید تغییرات اقلیمی در نتیجه اقدامات آن ها افزایش یافت و بر حفاظت از آینده کره زمین تاکید بیشتری شد. در پاسخ به این امر، سازمان‌ها مجبور شدند پایداری را به عنوان هسته استراتژی و هدف خود در نظر بگیرند و هر روز بر تعداد این سازمان ها افزوده می شد.

نظرات کشورهای مختلف در استفاده از طب سنتی و داروهای گیاهی در درمان کرونا

بیماری کرونا (کووید-19) که در سال 2019 به سرعت در جهان به یک همه‌گیری (پاندمی) تبدیل شد، باعث پنومونی حاد تنفسی می‌گردید و به سرعت جهت پیشگیری و درمان مؤثر، به دغدغه اصلی جامعه بهداشت جهانی تبدیل شد. در طی تاریخ بشر از طب سنتی  (TM) و داروهای گیاهی (HM) برای درمان و مهار اپیدمی‌های متعددی بهره برده است لذا برای مبارزه با کرونا نیز امید می‌رفت که درمان با طب سنتی و داروهای گیاهی در برخی مناطق مفید واقع شود. چین، هند و کره جنوبی تاریخچه‌ای کهن در استفاده از داروهای گیاهی دارند و لذا دولت‌هایشان، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های حمایتی را برای استفاده از طب سنتی و داروهای گیاهی در درمان کرونا صادر کردند. در مقابل کشورهای دیگر از جمله آمریکای شمالی و اروپا در این مورد سکوت پیشه کردن مگر در مواردی که آسیب‌های احتمالی به‌سلامتی وجود داشت.

یادداشت دبیرستاد | روایتی از کارکردهای کشف نشده اکوسیستم خلاق

اکوسیستم  خلاق از حیث ماهیت و کارکرد تفاوت هایی با اکوسیستم عام شکل گرفته در حوزه نوآوری و فناوری دارد. قبول یا تأیید این فرضیه می‌تواند مسیرهای متفاوتی از حیث سیاست‌گذاری و رویه‌های حمایتی و همراهی ستاد و معاونت علمی با این اکوسیستم ترسیم کند.
این اکوسیستم دو عنصر مهم دارد؛ خانه‌های خلاق و نوآوری و شرکت های خلاق. بر خلاف تصور بسیاری از فعالان که تبیین مفهوم خانه خلاق را دچار ابهام می دانند، به نظر می‌رسد در نسبت تعریف بسیط حوزه صنایع خلاق و شرکت‌های خلاق، ما در تعریف خانه‌های خلاق و نوآوری با ابهام کم‌تری روبرو هستیم.

 

معرفی خانه خلاق و نوآوری مدسا

معرفی خانه خلاق و نوآوری مدسا و گفتگو با خانم زینب دولتی

12